Forsiden

Høringssvar fra Narvik kommune

Dato: 27.09.2019

Vedlagt følger høringssvar som har vært behandlet i bystyret i Narvik kommune og fellesnemda for sammenslåing av Narvik, Ballangen og Tysfjord kommuner.

Vedlegg