Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 191924

Dato: 29.09.2019

Jeg er i mot vindkraftutbygging i urørt natur da det gir irreversible skader på naturen. I tillegg til at det skader fuglelivet