Forsiden

Høringssvar fra Tor Finn Schou

Dato: 01.10.2019

Vedrørende område 56 i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.
Jeg ønsker med dette å gi min fulle støtte til høringsuttalelse som Rendalen kommune har levert.
Med hilsen

Tor Finn Schou

Ragnhild Schibbyesvei 50

0968 Oslo