Forsiden

Høringssvar fra Gerd Guthormsen

Dato: 03.08.2019

Oppføring av vindturbiner medfører ødeleggelser av våre sårbare fjell og kystområder. Drap på sårbar fauna ,vår kultur som friluftsmennesket og vårt demokrati dersom de styrende makter ikke tar skadene på alvor og drar inn konsesjonene for dette og dermed stanser utbygningen.