Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 161741

Dato: 27.09.2019

Jeg er imot irreversible løsninger som vindkraftutbygging på land. Det ødelegger og truer både artsmangfoldet og rekreasjon/friluftsliv for oss mennesker.