Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 386461

Dato: 01.10.2019

Fullstendig bortkastet teknologi, som både er naturfientlig og ustabil. Sats heller på å oppgradere eksisterende vannkraftverk.