Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 441833

Dato: 01.10.2019

Jeg er sterkt i mot landbasert vindkraftverk. Trist at det allerede har skjedd. Dette ødelegger norsk uberørt natur og fauna.