Forsiden

Høringssvar fra Kari Sunita Kumar

Dato: 30.09.2019

HØRINGSSVAR : NEI TIL UTBYGGING AV VINDKRAFTVERK I KVINNHERAD!

Jeg er Kari Sunita Kumar, og jeg skriver dette som tilflytter til vakre Kvinnherad Kommune.

Det er 7 år siden nå, jeg har kjøpt hus her, og har startet egen bedrift. Nærheten vi har her til Fjord, Fjell, Fonn, Skog, og Mark var avgjørende.

Bergen var mitt hjem i 20 år,- men jeg lengtet etter å finne ro i landlige, og fredelige omgivelser. Mine 16 første år hadde jeg i Odda. Så jeg vet godt verdien av industrisamfunn,- både på godt og vondt.

Utbygging av vindkraftverk i Kvinnherad Kommune vil ødelegge naturlandskapet som veldig mange har som rekreasjonsområde,- for all tid. Vindturbinindustri legger beslag på vannvittige mengder areal, og påvirker allt av naturmangfold,- også til havs. Det vil gjøre skrekkelige skader på planteliv, insekter, fugl, dyr, og oss mennesker. Det vil også bety tap i eiendomsverdi. Hvem vil bosette seg i en vindturbinkommune? Under blinkende lysglimt som minner om et dårlig discotek, skyggekast, infralyd, lavfrekvent lyd, fare for iskast, oljesøl, og kjemiske løsninger for avvising... Vi bur i Nord. Vann fryser til is, så jeg regner med det vil bli brukt kjemikalier. Turbinene er 250 meter høye med en støy på 110 desibel!

Vi redder IKKE KLIMA VED Å RASERE MER NATUR! Intakt natur og økosystem er en forutsetning for å ta vare på MODER JORD.

Vi i Kvinnherad bidrar med kraft, da 85 prosent av all vannkraft her er bygd ut. Dagens statlige subsidier og skattelegging favoriserer vindkraft så mye at bedre, billigare, og mer skånsomme alternativ som for eksempel vannkraft, blir mindre lønnsomme.

Reiseliv og turisme, natur og kultur er blitt en stadig viktigere næring for Kvinnherad. Mulige områder for utbygging ligger heilt inntil nasjonalparkgrensa og Hardangerfjorden.

Fjellene våre i Kvinnherad er i ferd med å utvikla seg til å bli en Internasjonal arena for klatring og paragliding. Utbygging av vindkraftverk her vil sette en brå stopp for denne utviklingen.

Den lokale dugnadsbaserte tilrettelegginga for friluftsliv vil og bli hardt ramma. Her har vi laga flotte turstier, opne hytter, og vakre rasteplasser med rein dugnadskraft. Hvem vil gå tur midt i et anleggsområde?

Fjellhaugen skisenter vil også bli skadelidande om det kommer vindindustri på det populære ski og toppturfjellet Ingahogg.

Det er også svært merkverdig at en tilsynelatende kan rasere natur og landskap, med sentralmaktas velsignelse mens det er frykelig vanskelig å f.eks bygge seg et lite ekstra krypinn på din egen eiendom. Vi er i ferd med å miste all tillit til våre styresmakter.

Bevis oss motsatt!