Forsiden

Høringssvar fra Sondre nylund

Dato: 30.09.2019

Sier med dette nei til vindkraftutbygging i Åkrafjorden med dette sier jeg nei