Høringssvar fra Opera di Setra

Dato: 01.10.2019

Viser til høringsdokument "Forslag til nasjonal ramme for vindkraft" fra NVE datert 1.april 2019. I høringsdokumentet står det at område 56. Nordre Hedmark, framstår som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging på grunn av gode produksjonsforhold. Dette er ingen hyggelig lesning for Opera di Setra. Opera di Setra er en frivillig organisasjon som baserer sin virksomhet på å selge en totalopplevelse med opera, vakker utsikt mot majestetiske Rendalsølen, god mat og frisk luft på en setervang i Svarthammerlia (Tylldalen). Vindturbiner i dette området vil gi en visuell forurensing, og vil dermed forringe kvaliteten på opplevelsen og ha negative konsekvenser for oss.

Bakgrunnen for vår uttalelse

Vi vil med denne høringsuttalelsen vise at det i dag finnes næringsutvikling og reiseliv i dette området som vil få negative konsekvenser dersom det kommer opp vindturbiner. Det er flere i bygda som har satset på naturbasert turisme, i tillegg er friluftsliv og jakt viktige fritidsinteresser hos bygdefolket. Pilegrimsleden går også gjennom bygda.

Opera di Setra

Opera di Setra startet som en vill ide’ om å ta folk til fjells for å oppleve opera av beste kvalitet på en idyllisk setervang i Tylldalen. Det gamle seterfjøset på Søstu Eievangen i Svarthammerlia har blitt bygd om til en operascene, og allerede det første året kom det 200 publikummere for å oppleve en operakonsert i styrtregn på denne setervangen. Denne forestillingen var i 2011, og vi har hatt en enorm vekst frem til i dag. I sommer satte vi publikumsrekord med ca. 1600 publikummere fordelt på 3 dager. I ei bygd med 400 innbyggere, må vi kunne si at dette er en vanvittig god prestasjon. Det har blitt lagt ned utallige dugnadstimer for å få dette konseptet opp og fram, og oppslutningen lokalt har vært veldig positiv.

Operaen arrangeres første helga i juli, og det settes opp en ny opera hvert år. Profesjonelle operasangere og profesjonelle musikere leies inn i tillegg til mange unge lovende aktører som får prøve seg på scenen. Det har blitt stiftet et eget operakor, Operakoret i Nord-Østerdalen, og frivillige stiller som parkeringsvakter, scenearbeidere, vertskap og servitører. Se vår nettside www.operadisetra.no for mer informasjon.

Hvorfor har vi lyktes

For noen uker siden var Opera di Setra invitert til Riga under en operafestival for å fortelle om hvordan det er mulig å produsere opera på en setervang uten strøm og innlagt vann. Bilder av vakker urørt natur, seteridyll, kyr på utmarksbeite og lokalmat ble vist frem. Og det er kanskje akkurat derfor vi har lyktes med å skape dette konseptet. Vi kan tilby kvalitet, ikke bare på scenen, men også utenfor scenen. Når du kan få servert vakre arier, med seterkaffe i hånda og utsikt mot Rendalsølen, er det vanskelig å holde tårene tilbake. Det er ikke vanskelig å forstå at dersom det kommer monstermaster i dette området, vil denne totalopplevelsen bli voldsomt forringet. «Jeg måtte komme to ganger» sa en publikummer, «for første kvelden ble jeg bare sittende å se på den flotte utsikten».

Ringvirkninger

Ringvirkningene og inntjeningen av vindkraft er godt belyst i høringsdokumentet. Ringvirkningene av reiseliv er også tatt med, men de negative konsekvensene vindmøller vil ha på reiselivet er vanskelig å fastsette i kroner og øre. Det samme gjelder vår virksomhet. Ringvirkningene av en frivillig organisasjon som arrangerer opera på en setervang, er ikke lett å regne seg frem til. Men vi vet at arrangementet gir leieinntekter til de som leier ut rom, hus, hytter og setervanger til aktører og publikum, butikken får en oppsving på grunn av økt handel fra oss og tilreisende, vi setter Tylldalen og Tynset på kartet med positiv omtale og konseptet gir stolte bygdefolk. I tillegg gir dette arrangementet muligheter for ekstra inntjening på gården. Søstu Eievangen eies av Marit Eggen som nettopp har tatt over gården Eggen Søndre. Eggen Søndre har både melkeproduksjon og skogsdrift foruten tilleggsnæringa på setra. Setervangen er godt tilrettelagt for å øke turistvirksomheten resten av året. Eggen ønsker å satse på reiseliv, og vindturbiner i dette område vil være negativt også for henne i tillegg til andre som baserer sin virksomhet på naturbasert turisme og kulturturisme.

Vindmøller i et naturlandskap som dette vil påvirke satsing på prosjekter (som vårt), og bidra til å forringe kvaliteten på et helhetlig produkt der natur/kultur er satsingsområdet. Vi forventer at reiselivet i området blir kartlagt, og at man ser på hvilke konsekvenser vindturbinene vil få for næringene. Vi ber samtidig om at vi blir tatt hensyn til i den videre behandlingen av forslaget om vindmøller i vårt område.

Vi vil med denne høringsuttalelsen være tydelig på at Opera di Setra er imot at det bygges monstermaster innenfor område 56. Nordre Hedmark.

Opera di setra

v/ Arne Eggen

Operasjef

Tylldalen 01.10.2019