Forsiden

Høringssvar fra Bodil Bredesen

Dato: 01.10.2019

Er i mot vindturbiner som raserer norsk natur og dyreliv.Da vi i Norge ikke er avhengig vindkraft.