Høringssvar fra Chris Johannesson

Dato: 30.09.2019

Vindkraftutbygging på land vil gi ireversible inngrep i naturen og må stoppes. Argumentasjon for vindkraft der det grønne skiftet brukes er ikke troverdig, oppgrader heller vannkraften. I en kronikk uttalte to politikere at motstanden i praksis bare handler om utsikten til noen vindmølleblader. Jeg håper virkelig at kompetansen hos OED/NVE ligger på et noe høyere nivå.