Forsiden

Høringssvar fra Stian Eltervåg

Dato: 26.09.2019

Jeg er sterkt imot vindkraft utbyggingen og rasering av Norsk urørt natur.