Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 158541

Dato: 27.09.2019

Er imot vindkraftanlegg, fiks energibehov i eget land med bølgekraft. Vindkraftanlegg er ikke miljøvennlig mot miljøet der de kommer. De stjeler skog og fjell fra både folk og dyr, og viktig skog må vike, det bygges digre veier for å sette opp "parkene". Både disse og turbinene ødelegger for dyreliv og for planter og trær. Norge blir solgt stykkevis. Turbinene er miljøskadelige, under produksjon, frakt og oppsetting. De varer maks 20 år, og hva da.. NEI TIL VINDKRAFT