Forsiden

Høringssvar fra Roald Schmidt

Dato: 26.07.2019

Ødeleggelsene disse vindmøllene representerer kan jeg umulig forstå at står i forhold til samfunnsnytten.

Det bør ikke bygges mer vindmøller på land.