Forsiden

Høringssvar fra Stein Watten

Dato: 01.10.2019

Høringssvar - NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

1) Vindkraft er ingen lønnsom utbygging, for kraftforbrukerne.

2) Arealbruken er ute av alle proposjoner, og står på ingen måte i forhold til den kraftproduksjon man får tilbake.

3) Det er enorme naturinngrep for hver vindmølle som bygges, i snitt 800 mtr. pr mølle.

4) Utbyggingen vil berøre fredet myr, som dagens Storting fredet så sent som våren 2019.
Skal vi tro Regjeringens egen argumentasjon, gjøres dette fordi myr binder CO2 og Metan. Utbygging vil følgelig sørge som et enormt CO2 og metanutslipp.

5) En ekstreme planen for utbygging vil være svært ødeleggende for alle typer fugl, og særlig rødlistede. Vindparken på Smøla har drept over hundre fugl (dokumentert). Mesteparten er rød-listede arter. Disse tallene omfatter kun fugl som er funnet igjen, og som kunne dokumenteres. Det kan ikke unndras at man her vil ha ekstremt høye mørketall.

6) Lov om naturmangfold er tilsidesatt.


7) Dette er Norgeshistoriens største naturinngrep. Dette må behandles på demokratisk vis, gjennom kommuner, fylker, og Strting, før beslutning i Regjering:
Ungenting annet kan forsvares, under demokratiets faner.

Kristiansund 1/10-2019

Stein Watten
Kristiansund.