Forsiden

Høringssvar fra Anita Bekkeng

Dato: 16.09.2019

Jeg er imot vindindustri i område 56 - Rendalen Østfjell/Fonnåsfjellet, og i all norsk natur.

Villmark, intakt natur og stillhet står øverst på listen over de naturopplevelser nordmenn er mest redd for å miste i en undersøkelse utført av WFF og Norsk Friluftsliv.

Vi må bevare naturen for fremtidige generasjoner. Vindindustri er ikke veien, naturødeleggelsene blir for store. Vi får aldri naturen tilbake. Tap av natur og habitat er den største trusselen mot natur og miljø i Norge og verden. Jeg ønsker at de som kommer etter oss skal få muligheten til å oppleve naturen som oss.

Studier viser også at kostnadene ved å opprette vindturbiner koster langt mer enn det man får i retur, samtidig som naturområdene rundt forblir evig ødelagt.