Høringssvar fra Trond Berntsen

Dato: 01.10.2019

Nei til vindkraft.