Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 421815

Dato: 01.10.2019

Hei

NEI til vindkraftverk på land!