Forsiden

Høringssvar fra Solfrid Theodorsen

Dato: 02.10.2019

Det er ei stor skam, og en ufattelig sorg for oss som er glad i natur, at den blir rasert av monsterturbiner. Park som det blir kalt, er en hån.