Forsiden

Høringssvar fra Gunvor Slaatto

Dato: 11.09.2019

NEI til vindkraft i norsk natur!

Klimaet forverres når naturen ødelegges.

NVE må etterleve lover og forskrifter som verner miljø og samfunn, herunder natur, folkehelse, barn og unges oppvekstvilkår og friluftsliv. Forskrift om konsekvensutredning er krystallklar.

NVE må ta sitt forvaltningsansvar på alvor; instansen som seier ja eller nei til konsesjon.

Naturen er vår forutsetning for livet!

Naturen er ein verdi i seg sjølv!