Forsiden

Høringssvar fra Vidar Gjøsæter

Dato: 01.10.2019

Som nabo til Midtfjellet vindpark så kan eg ikkje fatte og begripe hvordan dere kan peppre kysten med vindturbiner. Høyr på folket og si nei til flere vindturbiner. Synes dere har øydlagt nok urørt natur no.