Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 370721

Dato: 01.10.2019

Jeg stiller meg bak Rendalen og Tolga kommuner sine høringssvar. Jeg ber om at områdene i nordre Hedmark ikke blir bygd ut til vindkraft.