Forsiden

Høringssvar fra Gunnar B. Attestog

Dato: 30.09.2019

Viser til NVE’s forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Som grunneier i Bygland kommune, Aust Agder, vil jeg be om at disse omfattende planene stanses. Inngripen og rasering av natur er altfor stor til å forsvare vindturbiner som trolig bare blir stående i 20-25 år. Naturskadene lar seg ikke rette opp, gevinsten er alt for liten. Man må kunne gjøre begge deler, både produsere fornybar energi og ta vare på naturen. De negative konsekvensene er alt for store. Kommunenes lokaldemokrati må ikke overkjøres, dette må rikspolitikerne respektere i stedet for å gjøre seg pene for EU. Det må være mye bedre å ruste opp allerede eksisterende vannkraft .