Forsiden

Høringssvar fra Ingrid Thangen og Kjell Strømme Celius

Dato: 30.09.2019

Høringssvar vedrørende vindkraftutbygging i Kvinnherad: fra Indre Bauge.

Fjellet her blir brukt til beite for husdyr og til jakt og friluftsliv. Her er vakre fjellområder og flotte naturopplevelser.

Vindkraftutbygging innebærer store inngrep i naturen. Den urørte naturen er en ressurs som fastboende og tilreisende setter svært høyt. Den bør forbli slik også for kommende generasjoner.

Nei til vindkraftutbygging i Kvinnherad.

Ingrid Thangen og Kjell Strømme Celius