Høringssvar fra Stein Enersgård

Dato: 30.09.2019

Neitakk til vindkraft på land.