Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 279849

Dato: 30.09.2019

Vindkraft på land gir enorme naturskader. Konsentrer dere om å oppgradere vannkraften i stedet. Ikke svik den norske naturen eller det norske folk. Ikke støtt opp om vindmølle profittørene.