Forsiden

Høringssvar fra Rune Thorslund

Dato: 20.09.2019

Vindkraft i norsk natur er et overgrep mot alle. Vindkraften vil ødelegge naturen både for de som beveger seg i den og de som vil kun se den. For ikke å snakke om de som lever i den. Vindturbiner på over 200m vil både sees og høres over mye større områder enn selve området som bygges på. Truede fuglearter som feks ørn vil lide store tap og med fare for utryddelse.

Det må gå an å modernisere allerede utbygde vann kraft med dårlig virkningsgrad.
Må man ha vindkraft, så må den bygges til havs. Der er den til minimal sjenanse for mennesker og dyr.

Man redder ikke klimaet med å rasere naturen.