Forsiden

Høringssvar fra Dag Bremnes

Dato: 01.10.2019

En hevder at vindkraft i Norge bidrar til det geønneskiftet, men samtidig gir ingen av utbyggere eller offentlige myndigheter regnskap som viser et helhetlig bilde. FN sin rapport fra 2015 om at vindkraft ikke gir utslipp er grunnlaget, men forutsetningen der er at det bygges i tilknytning til eksisterende infrastruktur. Så om utbyggingen skjer i Oslo eller i nærheten av eksisterende vannkraftverk, så er argumentet gyldig. Nå er det ikke tilfelle, men en viser ikke betydningen av det og hevder det er et grøntskifte. Dersom dette skal være gyldig må det vises regnskap for utbygging av i gjennomsnitt 800-meter vei per vindmølle, snnleggsvirksomheten for å få til dette, og transport av vindmøllene til lokaliteten. Det er ganske synd at norske myndigheter tar valg basert på en klar løgn

vindparkene i Norge eies i hoveddel av firmaer fa EU land, så å utnytte norsk natur for at EU baserte firmaer skal tjene penger på det virker som en svak og dårlig politikk. Det argumenteres for en lokal fortjeneste, men hvordan kan det være mulig om 70% (normalt) eies av EU basere eiere? Så det gis ikke lokale inntekter reelt og det vises ikke til regnskap som viser klimagass utslipp. Hva er ds egentlig begrunnelsen?

I mange av områdene en bygger ut er det en stor andel myr sim benyttes til vei eller plassering. Det er godt kjent at my holder på mye karbondioksid, men dette regnes og nevnes ingen steder. Hvordan kan dette totalt gi et positivt bidrag til utslippene av klimagasse

Det er kjent at Smøla vindpark legges ned, da den ikke lenger er i et egnet område i følge NVE. Frøya (synlig fra Smøla) får en vindpark, Hitra (synlig fra Smøla) får to vindparker. Argumentasjonen et igjen da ugyldig. Alt tilsier at den reelle grunnen er grønnesertifikater eller da inntekten disse gir. Så i praksis gir Norge inntekter til EU baserte firmaer for utnytting av norsk natur

basert på denne forståelsen kan jeg ikke se noen grunn til at Norge skal byggevindmøller. Det er en fullstendig forfeilet politikk! Anbefaler de som leser dette å se på mulighetene for geotermisk energi produksjon og effekten av å oppgradere eksisterende vannkraftverk. Håper dere tar til fornuften og endrer politikken!