Forsiden

Høringssvar fra Rolf Selvik

Dato: 29.09.2019

Til regjeringen 25.09.19

Jeg er sterkt i mot vindkraft i urørt natur, det vil bli et stort feilgrep å sette vindturbiner i i disse områdene som er pekt ut.

Andelen urørt natur har gått sterkt tilbake i Norge de siste hundre åra. Da blir det helt feil å gjennomføre store inngrep i de siste, gjenværende villmarkene. Vi redder ikke kloden ved å rasere verdifull natur. Vi trenger tvert imot robuste økosystemer for at jorda skal takle klimaendringene best mulig.

Vi trenger både å ta vare på klimaet og naturen. Vi må slå ring om begge deler, ikke tro at vi kan redde skinnet vårt ved hjelp av lettvinte tekniske løsninger. Da feier vi det egentlige problemet under teppet: Vår vanvittige ressurskrevende måte å leve på, der mantraet bare er stadig mer vekst.

Disse områdene er viktige områder for folk og biologisk mangfold. I dag så går en rekke arter tilbake på grunn av menneskers arealbruk og disse industriområdene med vindturbiner har enormt stort arealforbruk av urørt natur og viktige leveområder for en rekke arter.

Vindturbinene er også effektive jegere som jakter døgnet rundt året rundt, de ser ikke forskjell på en trost eller Hubro. Hvis disse planene blir realisert så er jeg redd at vi får en ytterlig reduksjon av mange fuglebestander. Det blir bare Rødreven som kan glede seg over vindturbinene og kan vandre fra turbin til turbin og plukke døde fugler.

For meg er disse områdene her på Haugalandet og Vindafjord som er utpekt min kirke og det vil bli stor sorg hvis det blir industriområder med omfattende veinett og store vindturbiner her.

Vi må heller satse på:

-Oppgradering av vannkraftverk og gammelt linjenett.

- Energieffektivisering

- Sol og bølgekraft

- Energi må produseres i hus og hjem, på tak og i byer. Ikke i uberørt natur.

Skal vi berge klima og naturen så må forbruket ned! Det vil få ned ressursbruk og frigjøre energi og vi kan stort sett leve som før uten verken å sulte eller fryse.

Helsing Rolf Selvik

Svandalsvegen 80

4208 Saudasjøen.