Forsiden

Høringssvar fra Tore Pedersen

Dato: 22.09.2019

Vi bør heller utvikle vannkraft, vi har ikke bruk for vindkraft på land. All kraft fra vindmøller er ment for salg til utlandet. Vi kan ikke ødelegge norsk natur for profitt.