Forsiden

Høringssvar fra Kai Nystuen

Dato: 01.10.2019

Vindturbiner er ustabile strømprodusenter, de er ulønsomme og har kort levetid. De vil bli et stort avfallsproblem over tid, man burde isteden modernisere vannkraften

og dette kommer i tillegg til at ødelegger naturen og dyrelivet der de bygges !