Forsiden

Høringssvar fra Lars Jørgen Varnes

Dato: 03.05.2019

Først og fremst, jeg innser at vi trenger fornybar energi, og at produksjonen må økes. Men Jeg mener at norge må stanse nye konsesjoner og ikke gi ut nye konsesjoner for bygging av vindraft. Det som foregår nå er altfor omfattende og utenfor kontroll med tanke på ødeleggelsene av natur i forbindelse med veier, oppstillingsplasser og de store konstruksjonene en vindmølle er, disse sårene forsvinner ikke fra norske fjell hvis vi en gang i fremtiden innser at det vi gjorde var feil og bestemt på for tynt/feil grunnlag.

Vi har store mengder vannkraft i norge i gamle umoderne kraftverk som er 50-100 år gamle, snittalderen er vel ca 50 år. Her finnes det et enormt uforløst potensiale i modernisering av gamle kraftverk. Et godt eksempel er Lyse Kraft sin bygging av Lysebotn 2 kraftverket som gir en stor effektøkning uten naturinngrep. Vi må gjøre mer av denne type inngrep.

Regjeringen bør instruere kraftbransjen om å lage en rapport over hvor mye kraft som kan hentes ut ved modernisering og erstatting av gamle kraftverk med minimale naturinngrep som oppdemming av nye vassdrag. Vi må ha kontroll på hvilke muligheter vi har uten å ødelegge norsk natur.

Skatteregimet bør være teknologinøytralt, det må være samme regler for modernisering av vannkraft som bygging av vindkraft, det ene må ikke subsidieres mer enn det andre slik at vannkraft blir stående uutnyttet pga skatteregimet.