Forsiden

Høringssvar fra Jan Erik Auten

Dato: 01.10.2019

Dette henger ikke på greip!

Det investeres millioner i infrastruktur for en ustabil energikilde, med enorme inngrep i naturen samtidig som det ikke er noen økonomiske incentiver for å effektivisere de eksisterende anleggene (vannkraft).

Vannkraftutbygging er heller ikke udelt positivt for naturen, men her er allerede inngrepene gjort,og en oppgradering vil med god margin dekke energimengden som kan skapes fra vindkraft.

Hvis "grønn" energi er et uttalt mål, er det absolutt uforståelig at vindkraft kan velges fremfor en oppgradering av eksisterende.