Forsiden

Høringssvar fra Sveinar Kleive

Dato: 02.10.2019

Bruk pengene og subsidier på å oppgradere vannkraft.

Lokale myndigheter må ha siste ord i forhold til oppretting av vindparker.

Vindrett som fallrett bør tilfalle det norske folk, ingen frå utlandet bør kunne eige slike rettar. Dei bør tilfalle staten.