Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 319589

Dato: 01.10.2019

Vindkraft er ulønnsomt,ødelegger naturen og dyrelivet. Alt for mange fugler har måttet bøte med livet,mange er utrydningstruet..Vindmøller medfører også støy.Slutt å selge strøm utenlands,slutt å tenke kun kroner og øre, tenk på beboeren,naturen og dyrelivet.Bygg miljøvennlig,nemlig vannkraft.