Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 444012

Dato: 01.10.2019

NEI til landbasert vindkraft!!!!!