Forsiden

Høringssvar fra Kurt Einar Jacobsen

Dato: 27.09.2019

Jeg mener vi ikke skal ha vindindustri i Norsk natur. Det er en trussel mot dyreliv og raserer uberørt natur. På Vestlandet bygges det nå svære vind industri parker midt i trekkrutene for fugler, reine galskapen. Forny og oppgrader eksisterende vannkraft.

Nei til vind industri