Forsiden

Høringssvar fra Gitte Flemming

Dato: 21.09.2019

Dessverre virker det som vindkraft er prioritert på helt feil grunnlag. Det er prioritert på økonomi og håpløse skatteregler og ikke på grunn av verning av naturen og miljø. Tvert i mot vil viktig natur forringes på grunn av dette prosjektet. Håper det blir stopp i all videre utvikling av vindkraft umiddelbart før mer natur blir rasert.