Forsiden

Høringssvar fra Hilde Underdal

Dato: 02.10.2019

På vegne av meg og mine born seier eg NEI til vindturbiner i Noreg. Vår natur og fauna er meir verdifull for oss enn den marginale straumen som kjem frå vindturbinane. Rust opp vasskraftverka me har, og stimuler folk til å spara straum i staden for å sløsa.