Forsiden

Høringssvar fra Randi Valen Fessl

Dato: 01.10.2019

Jeg er motstander av utbygging av vindindustri i norsk natur. Denne industrien kan komme til å rasere store deler av urørt natur og etterlate store sår i landskapet. En eventuell kraftproduksjon gir veldig lite ny kraft i forhold til skadene som blir påført naturen med dyre- og fugleliv. Det er meningsløst å ofre så store deler av naturen for et lite utbytte som ikke en gang vil tilfalle norske interesser.