Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 532853

Dato: 02.09.2019

Nei til vindkraft til havs og på land! La komande generasjonar få oppleve urørt natur i Norge!