Høringssvar fra Hilde Nygård

Dato: 29.09.2019

Jeg er imot vindkraft på land pga at det gir uopprettelig skader på sårbar natur som bør vernes.