Forsiden

Høringssvar fra Nils O Kjølstad

Dato: 01.10.2019

Hva skjer med landet vårt? Fjell blir solgt til utenlandske pensjonsfond og investeringsselskaper.

Grunneiere blir fristet av lettjente penger og kommuner blir blendet av faste ekstrainntekter. Energiloven brukes for alt den er verdt, trumfer igjennom konsesjonsrunder på bekostning av urørt natur, sjeldne fugle- og dyrearter, friluftsfolks behov, hytteeiere og fastboende i tilgrensende områder.

Nok er nok for lenge siden. Trekk hele planen, vinden har snudd – det har blitt Motvind!!

-Nils