Forsiden

Høringssvar fra Kjell Solheim, Leirvik i Sogn

Dato: 17.09.2019

Merknader til Hyllestad kommune sitt høyringssvar om vindkraft i område 19, skrive 06.09.2019.

Hyllestad kommune har i høyringsvaret sitt gløymt dei fire freda naturreservata i kommunen.

1 Sakrisøyna naturreservat. Oppretta 20.12.1991.1980 daa.

2 Ønaholmane naturreservat. Oppretta 20.12.1991. 284 daa

3 Aksevatnet dyrefredfredningsområde .Oppretta 20.12.1991. 284 daa

4 Skor naturreservat.Oppretta 20.12.1991.I same området freda vassbruksmiljø med 6 kvernhus og sagbruk.Den Trondhjemske postveg, og kvernsteinsbrot.

Alle desse freda områda har hekkande raudlista fuglar.I 2018 og 2019 har hekkande traner fått ungar.Områda er nytta som overvintringsplass for 60-70 stk sangsvaner. Områda ligg frå 1 til 4 km i luftline frå den tiltenkte vindmølleparken og har trekkrutene rett gjennom parken. Underskrivne ber om at Hyllestad kommune vert trekt frå område 19.

Espeland 17.09.2019 Kjell Solheim