Forsiden

Høringssvar fra Steinar Loftheim

Dato: 01.10.2019

Vindkraft er ikkje svaret på det grøne skifte, tvert om er det eit overgrep mot dyreliv og den norske kulturlandskapet. Vindkraft er rå kapitalmakt satt i system der den menige norske mann og kvinne vert taperane, også generasjonane etter oss vil vere tapera for at styresmaktene legg seg på rygg for storkapitalen frå utlandet. Stopp vindkraft planane både på land og til havs og bygg ut kapasiteten på vannkrafta vi har idag.