Forsiden

Høringssvar fra Thorleif Ulset

Dato: 18.09.2019

Hei. Har hatt mitt arbeid i kraftforsyningens tjeneste i 35 år. Har jobba på driftsentral, ute i felten og vært med på å bygge opp minikraftverk. Har også vært med på prøvestarte Hyvind vindmølla vest for Karmøy. Har alltid prøvd å ta hensyn til naturen rundt damannlegg, rørgater, master og overføringslinjer. Vannkraftannlegga våre har jo gjort store inngrep i vår natur. Så også minikraftanlegg . Men personlig så synes eg at å bygge opp store vindturbinparker er å gjøre eit alt for stort inngrep i vår kjære natur. Det virker som planlegginga av slike vindturbinparker er eit hastverksarbeide . Oppjuster eldre kraftverk, linjenett og trafostasjoner så vil ein ha ein mye bedre effekt enn å satse på monstermøller. Skattereglane må sjølsagt forandres slik at det lønner seg med oppjustering av eldre kraftannlegg.

Utbygginga av vindkraftturbiner engasjerer folk og det begynner å bli ein store motstand . Har sjøl vært på Frøya og snakka med folk der oppe. Det er vondt å høyre når unge mennesker seier de vil flytte fra øya når dei første monstervindturbinene kjeme opp. Dette må taes med i vurdering om framtidig utbygging. Og hvis NVE kan overprøve eit nei frå dei styrande i kommunane og innbyggere som seier nei ,så er vi farlig nære å havne i eit diktatur. Så , som også dere veit så treng vi ikkje denne krafta og vi veit som dere gjere, at dette slett ikkje er eit ledd i det grønne skifte.