Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 325921

Dato: 01.10.2019

Jeg har vært med på stoppe utbygging av vannkraft på vår eiendom, og jeg støtter alle som kjemper for å bevare urørt natur for denne masseødeleggelsen. Rust opp alle gamle kraftverk, slutt med å selge norsk natur til utenlandske investorer og la det lille vi har igen av urørt natur bestå.