Høringssvar fra Leif Arild Fjellheim

Dato: 25.07.2019

Vindindustri i norsk uberørt natur må forbys. I tillegg må konsesjoner som allerede er gitt, hvor oppstart ikke har begynt, revurderes.

Det er et paradoks at det såkalte grønne skiftet skal rasere norsk natur. Også når vi tenker på at vi har et kraftoverskudd.

Jeg er og rullestolbruker og vil samtidig ha meg frabedt å bli tatt til inntekt for utbyggere som skyver rullestolbrukere foran seg, med argumenter om at alt blir så flott og tilgjengelig. For selv om en er rullestolbruker så ønsker en ikke å ødelegge mer natur av den grunn og rullestolbrukere har ofte estetiske verdisyn som folk flest.

Mvh

Leif Arild Fjellheim