Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 108869

Dato: 24.09.2019

Jeg er sterkt imot utbygging av vindparker i urørt natur, ønsker at Norge vurderer andre energikilder som f.eks solenergi og jordvarme.